Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov, 27.11.2010

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak