Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov, 31.3.2012

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak