Letný výcvikový tábor Hrabušice, 06.08 - 12.08.2012

Stretnutie: