Letný výcvikový tábor Hrabušice, 06.08 - 12.08.2012

Stretnutie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak