Zvod mladých a bonitácia Hrabušice, 10.08.2012

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak