Klubová výstava československého vlčiaka venovaná Františkovi Rosíkovi Hrabušice, 11.08.2012

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak