Výcvikový víkend Trusalová

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak