Klubová výstava nitra 22.02.2013

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak