XVI. Európska výstava ČsV Reggio Emilia, ITA

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak