Turistická akcia Korytnica 20.07.2013

Stretnutie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak