Turistická akcia Korytnica 20.07.2013

Stretnutie: