Letný výcvikový tábor Podskalie, 24.08. - 1.09.2013

Stretnutie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak