Letný výcvikový tábor Podskalie, 24.08. - 1.09.2013

Stretnutie: