Seminár o výklade štandardu počas svetovej výstavy psov 09.11.2013

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak