Výklad štandardu - seminár pri príležitosti Svetovej výstavy národných plemien

Stretnutie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak