XVIII. Európska výstava Československého vlčiaka

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak