Klubová a Európska výstava ČsV 2015

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak