Aima z Vlčích makov

Prvé písmeno psa: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak