logo.png, 0 kB
name
__325
colour
sex
date of born.breeding
HD/ED
DM / DW
Dam/Sire
 
Héro Oskár Dór
2878
 -male25.12.2007--
-
 
 
Argo Přízrak Karpat
Hera z Rofa
Hero z Krotkovského dvora
1119
 -male19.10.1990--
-
 
 
Bryt z Krotkovského dvora
Doňa Pohostinstvo
Hero z Rofa
2491
 -male20.01.1999--
-
 
 
Tambury z Rosíkova
Elba z Rofa
Herra Kollárov dvor
2656
 -female28.11.2002--
-
 
 
Arek Malý Bysterec
Farry Kollárov dvor
Herros Kollárov dvor
2652
 -male28.11.2002--
-
 
 
Arek Malý Bysterec
Farry Kollárov dvor
Hesi z Krotkovského dvora
2199
 -female28.10.1995--
-
 
 
Omar z Krotkovského dvora
Maxa z Krotkovského dvora
Hesy z Krotkovského dvora
1121
 -female19.10.1990--
-
 
 
Bryt z Krotkovského dvora
Doňa Pohostinstvo
Hesy z Rosíkova
263
 -female---
-
 
 
-
-
Hesy z Rosíkova CS
263
 -female11.09.1985--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Tola z Pohraniční stráže
Heta spod Ďumbiera
2842
 -female05.12.2006--
-
 
 
Dixon Radov dvor
Dáša Chlumecké podzámčí
Hexa Breza-Zemplin
1959
 -female11.12.1993--
-
 
 
Achyl Balmar
Astra Tokajská oblasť
Hexa Zemplínska oblasť
1959
 -female---
-
 
 
-
-
Hexi Ruskov dvor
1515
 -male21.12.1991--
-
 
 
Fest Ruskov dvor
Asta Šinarikov dvor
Hik Južná časť
2043
 -male13.10.1994--
-
 
 
Omar z Krotkovského dvora
Kada z Krotkovského dvora
Hike Južná časť
2045
 -female13.10.1994--
-
 
 
Omar z Krotkovského dvora
Kada z Krotkovského dvora
Hira Arqeva
3646
 -female15.03.2016--
-
 
 
Ir Oskár Dór
Valkýra z Molu Es
Hira Lupus Ardor
3622
 -female06.03.2016--
-
 
 
Juri Oskár Dór
Baghira Lupus Ardor
Hira z Oravy
3300
 -female15.04.2013--
-
 
 
Jass spod Ďumbiera
Dona z Oravy
Hiro Ruskov dvor
1516
 -male21.12.1991--
-
 
 
Fest Ruskov dvor
Asta Šinarikov dvor
Hitt spod Ďumbiera
2838
 -male05.12.2006--
-
 
 
Dixon Radov dvor
Dáša Chlumecké podzámčí
Hok Fončorda
2708
 -male22.10.2004--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Ejma Fončorda
Holan z Oravy
3298
 -male15.04.2013--
-
 
 
Jass spod Ďumbiera
Dona z Oravy
Hook Kollárov dvor
2653
 -male28.11.2002--
-
 
 
Arek Malý Bysterec
Farry Kollárov dvor
Hora z Oravy
3301
 -female15.04.2013--
-
 
 
Jass spod Ďumbiera
Dona z Oravy
Hrom spod Ďumbiera
2839
 -male05.12.2006--
-
 
 
Dixon Radov dvor
Dáša Chlumecké podzámčí
Hron Radov dvor
2787
 -male10.02.2006--
-
 
 
Iran Zemplínska oblasť
Brita Čičky
Hron z Rosíkova CS
260
 -male11.09.1985--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Tola z Pohraniční stráže
Hugo Fončorda
2709
 -male22.10.2004--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Ejma Fončorda
Hura z Krotkovského dvora
2200
 -female28.10.1995--
-
 
 
Omar z Krotkovského dvora
Maxa z Krotkovského dvora
Hura z Krotkovského dvora
1122
 -female19.10.1990--
-
 
 
Bryt z Krotkovského dvora
Doňa Pohostinstvo
bottom.png, 1 kB