logo.png, 0 kB
name
__325
colour
sex
date of born.breeding
HD/ED
DM / DW
Dam/Sire
 
Ikar z Krotkovského dvora
2271
 -male14.03.1996--
-
 
 
Orlík z Rosíkova
Gapa Balmar
Ikar z Rosíkova
280
 -male---
-
 
 
-
-
Ikar z Rosíkova CS
280
 -male24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Ikon Fončorda
2934
 -male14.12.2008--
-
 
 
Alex z Čakajovského dvora
Heja Fončorda
Ikon z Krotkovského dvora
2272
 -male14.03.1996--
-
 
 
Orlík z Rosíkova
Gapa Balmar
Ila Južná časť
2098
 -female25.11.1994--
-
 
 
Koro z Krotkovského dvora
Aiwa z Dulickej farmy
Ila z Rosíkova CS
286
 -female24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Ilay Lupus Ardor
3671
 -male15.11.2016--
-
 
 
Ian Gillan von der Wolfsschleife
Calysto Lupus Ardor
Illex Kollárov dvor
2646
 -male15.12.2002--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Ada Kollárov dvor
Illon Kysucká hviezda
2498
 -male02.11.1999--
-
 
 
Ben Zlatá žila
Doris Kysucká hviezda
Illos Kollárov dvor
2647
 -male15.12.2002--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Ada Kollárov dvor
Illsa Kollárov dvor
2649
 -female15.12.2002--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Ada Kollárov dvor
Ilma z Rosíkova CS
287
 -female24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Ima Fončorda
2936
 -female14.12.2008--
-
 
 
Alex z Čakajovského dvora
Heja Fončorda
Imala spod Ďumbiera
2906
 -female02.03.2008--
-
 
 
Bref od Tištínskeho potoka
Dáša Chlumecké podzámčí
Imassica Parepusis Oskár Dór
3032
 -female24.02.2010--
-
 
 
Carr Malý Bysterec
Agira Vlčí démon
Imer z Rosíkova CS
281
 -male24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Imo Ruskov dvor
1678
 -male30.09.1992--
-
 
 
Goro Ruskov dvor
Flora Ruskov dvor
Imola Lupus Ardor
3672
 -female15.11.2016--
-
 
 
Ian Gillan von der Wolfsschleife
Calysto Lupus Ardor
Impulz z Rosíkova CS
282
 -male24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Ina Južná časť
2099
 -female25.11.1994--
-
 
 
Koro z Krotkovského dvora
Aiwa z Dulickej farmy
Ina Radov dvor
2791
 -female06.01.2006--
-
 
 
Iran Zemplínska oblasť
Ibona Kysucká hviezda
Ina Ruskov dvor
1681
 -female30.09.1992--
-
 
 
Goro Ruskov dvor
Flora Ruskov dvor
Ina z Krotkovského dvora
2275
 -female14.03.1996--
-
 
 
Orlík z Rosíkova
Gapa Balmar
Ina z Rosíkova CS
288
 -female24.09.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ada z Karpatského dvora CS
Indy Oskár Dór
3028
 -male24.02.2010--
-
 
 
Carr Malý Bysterec
Agira Vlčí démon
Ink Breza-Zemplin
2466
 -male14.12.1999--
-
 
 
Athos Chocholan
Hexa Zemplínska oblasť
Ink Oskár Dór
3029
 -male24.02.2010--
-
 
 
Carr Malý Bysterec
Agira Vlčí démon
Inka Breza-Zemplin
2468
 -female14.12.1999--
-
 
 
Athos Chocholan
Hexa Zemplínska oblasť
Inka od Pavlišina
1981
 -female23.12.1993--
-
 
 
Gogo Ruskov dvor
Bruna z Banišťa
bottom.png, 1 kB