logo.png, 0 kB
name
__325
colour
sex
date of born.breeding
HD/ED
DM / DW
Dam/Sire
 
Alma z Kolářova dvora
1593
 -female15.09.1991--
-
 
 
Abe z Molu
Asi z Pačesova sadu
Alma z Krotkovského dvora
324
 -female---
-
 
 
-
-
Alma z Kyvule pod Lepeníkom
1389
 -female22.11.1991--
-
 
 
Ajax Ladce
Dorotha Pohostinstvo
Alma z Opoja pod Hájom
3327
 -female19.11.2013--
-
 
 
Ir Oskár Dór
Etna od Starkej
Alma z Orsákova
692
 -female07.01.1988--
-
 
 
Bary z Rosíkova CS
Eska z Rosíkova CS
Alma z Podkarpatí
651
 -female05.12.1987--
-
 
 
Artos Řečná CS
Gera z Rosíkova CS
Alma z Richnovského dvora CS
28
F3-female10.07.1982--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Ara z Pohraniční stráže
Alma z Tondova CS
442
 -female29.03.1986--
-
 
 
Arco z Doušova dvora CS
Brita z Pražského podhradí CS
Alma z Veľkej Fatry
975
 -female21.10.1989--
-
 
 
Káj z Rosíkova CS
Caraffa Pohostinstvo CS
Alma ze Šedého dolu CS
962
 -female25.09.1989--
-
 
 
Barry z Doušova dvora CS
Aba Vopa CS
Almea z Graby CS
142
 -female01.12.1983--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Alejka z Pohraniční stráže
Alon Jimili
631
 -male16.12.1987--
-
 
 
Argos z Doušova dvora CS
Alda od Pavlišina CS
Aloy od Odelgu
501
 -male26.09.1986--
-
 
 
Byron z Banišťa CS
Ada z Karpatského dvora CS
Alpestre Galicijky Wilk -female-Not approved yet-
-
 
 
-
-
Alpin z Gryzovej svorky
3454
 -male02.12.2014--
-
 
 
Darek z Údolí ticha
Alisa zo Slovenskej rozprávky
Altaj Nórsky vlk
CMKU/CSV/2409/08
 -male---
-
 
 
-
-
Alton Daubjan
1258
 -male03.01.1991--
-
 
 
Erik Balmar
Dillí zo Sennej
Alupo Vikvel wolf
3075
 -male01.11.2010--
-
 
 
Enar spod Ďumbiera
Jasa spod Ďumbiera
Alva spod Ďumbiera
2613
 -female27.12.2001--
-
 
 
Ajax od Miščichina
Dia Kollárov dvor
Alya Zara Sonata Carpathica
3559
 -female02.12.2015--
-
 
 
Bref Karpatská svorka
Gara z Oravy
Alysia Corda Elizabeth Luporum
3293
 -female18.03.2013--
-
 
 
-
Clouwie Vlčí nadejě
Ama Dvůr pod Lipami
414
 -female25.10.1985--
-
 
 
Ayak z Vlamy CS
Acinta Bropa CS
Ama Gaštanový hajik
580
 -female13.02.1987--
-
 
 
Ador z Karpatského dvora CS
Asta z Muchova dvoru
Ama z Kyvule pod Lepeníkom
1390
 -female22.11.1991--
-
 
 
Ajax Ladce
Dorotha Pohostinstvo
Amala z Javorinskej
1278
 -female23.12.1990--
-
 
 
Cezar od Pavlišina
Bianca Pohostinstvo
Amálka Tríbeč
1128
 -female01.09.1990--
-
 
 
Cézar od Pavlišina
Cinda Pohostinstvo
Amanda Chocholan
1691
 -female04.10.1992--
-
 
 
Binc Pohostinstvo
Gapa Balmar
Amanda Řečná CS
411
 -female23.10.1985--
-
 
 
Kazan z Pohraniční stráže
Ada z Pohraniční stráže
Amanda z Ciriakovho dvora
2059
 -female11.11.1994--
-
 
 
Orlík z Krotkovského dvora
Nora z Krotkovského dvora
Amanda z Tondova
448
 -female---
-
 
 
-
-
bottom.png, 1 kB