logo.png, 0 kB
name
__325
colour
sex
date of born.breeding
HD/ED
DM / DW
Dam/Sire
 
Amína Trenčan
1081
 -female02.02.1990--
-
 
 
Káj z Rosíkova
Cortina Pohostinstvo
Amina Vlčie diery
1710
 -female29.10.1992--
-
 
 
Ares z Veľkej Fatry
Gurta z Krotkovského dvora
Amina z Devínskej
2916
 -female30.11.2008--
-
 
 
Cett Malý Bysterec
Elar z Oravy
Amir Bonus
1385
 -male04.12.1991--
-
 
 
Flit z Rosíkova
Aja Frovan
Amír DL Hindukuš
290
 -male12.10.1985--
-
 
 
Din z Rosíkova CS
Aja z Ivánky pri Dunaji CS
Amir DU - MAR
1070
 -male29.12.1989--
-
 
 
Flit z Rosíkova
Hera z Rosíkova
Amir Ekar
1727
 -male28.11.1992--
-
 
 
Candif Pohostinstvo
Cinda Jimili
Amir Jardag
1480
 -male11.10.1991--
-
 
 
Ajax od Odelgu
Doňa Pohostinstvo
Amir Miracle Mia
3584
 -male06.01.2016--
-
 
 
Juri Oskár Dór
Asta z Opoja pod Hájom
Amir od Odelgu
502
 -male26.09.1986--
-
 
 
Byron z Banišťa CS
Ada z Karpatského dvora CS
Amir z Krásné zahrady
300
 -male14.10.1985--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Fuka z Pohraniční stráže
Amir z Vlčej rokliny
2869
 -male03.11.2007--
-
 
 
Carr Malý Bysterec
Ambra Veľký jarok
Amir z Vlčí pláně CS
512
 -male06.12.1986--
-
 
 
Gun z Rosíkova CS
Friga z Rosíkova CS
Amis Frovan
775
 -male12.01.1989--
-
 
 
Gar z Rosíkova CS
Atira od Pavlišina CS
Amis RoJa Gordion
3082
 -male03.12.2010--
-
 
 
Amur Kalinovská svorka-Gero
Cira Veľký jarok
Amon z Kaľanky
3385
 -male03.01.2014--
-
 
 
Agathon Wolf Rhoderic Sodar
Aireen Absaroki
Amor Borina - Dolný Hričov
2296
 -male05.07.1996--
-
 
 
Dion Dór
Europa Dór
Amor Gabčov dvor
2547
 -male01.10.2000--
-
 
 
Cézar z Krotkovského dvora
Eska Pohostinstvo
Amor Gaštanový hajik
577
 -male13.02.1987--
-
 
 
Ador z Karpatského dvora CS
Asta z Muchova dvoru
Amor Kysucká hviezda
1734
 -male02.11.1992--
-
 
 
Dan Balmar
Aipa Jimili
Amor Malý Bysterec
2506
 -male27.12.1999--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Krásna Ruskov dvor
Amor Močola
227
 -male27.12.1984--
-
 
 
Cak z Rosíkova CS
Duna z Rosíkova CS
Amor od Gavalcov
344
 -male13.12.1985--
-
 
 
Atos z Belešova CS
Ata Ruskov dvor CS
Amor od Kubinca
1532
 -male06.12.1991--
-
 
 
Ajax Ladce
Clea od Štefánika
Amor od Našej Vlčice
3203
 -male29.02.2012--
-
 
 
Hitt spod Ďumbiera
Agira Vlčí démon
Amor Salex
81
 -male10.08.1983--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Luna z Pohraniční stráže
Amor z Ciriakovho dvora
2054
 -male11.11.1994--
-
 
 
Orlík z Krotkovského dvora
Nora z Krotkovského dvora
Amor z Javorinskej
1273
 -male23.12.1990--
-
 
 
Cezar od Pavlišina
Bianca Pohostinstvo
Amor z Lapa
870
 -male11.09.1988--
-
 
 
Brix Vopa
Asi Vopa CS
Amor z Ringoferova dvora
1264
 -male01.01.1991--
-
 
 
Brix z Pražského podhradí
Brita z Doušova dvora
bottom.png, 1 kB