logo.png, 0 kB
name
__325
colour
sex
date of born.breeding
HD/ED
DM / DW
Dam/Sire
 
Ada Ladce
940
 -female20.05.1989--
-
 
 
Káj z Rosíkova CS
Césia Pohostinstvo CS
Ada Mot'ovský dvor CS
177
 -female02.08.1984--
-
 
 
Nuk z Pohraniční stráže
Cita z Rosíkova CS
Ada Mydlár
1809
 -female1992--
-
 
 
Elbow zo Sennej
Dina Pohostinstvo
Ada od Parákov
906
 -female17.01.1989--
-
 
 
Binc Pohostinstvo CS
Bessy od Štefánika
Ada pod Jaseňom
2218
 -female06.11.1995--
-
 
 
Dion Dór
Gala od Grandtnerov
Aďa Radov dvor
2357
 -female14.02.1997--
-
 
 
Amir Bonus
Drina Trenčan
Ada Ruskov dvor
51
 -female27.11.1982--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Xula z Pohraniční stráže
Ada Ruskov dvor CS
ČsHPK 51/82/86
 -female---
-
 
 
-
-
Ada Šedá eminence
998
 -female04.10.1989--
-
 
 
Gar z rosíkova
Cita z banišťa
Ada Tokajská oblast' CS
429
 -female01.01.1986--
-
 
 
Bar z Belešova CS
Ada Ruskov dvor CS
Ada z Augustova dvora
1701
 -female18.10.1992--
-
 
 
Dono od Pavlišina
Alma z Braunšteinova dvora
Ada z Černého údolí
1319
 -female05.03.1991--
-
 
 
Abe z Molu
Arga z Tondova
Ada z Karpatského dvora
36
 -female15.10.1982--
-
 
 
Rep z Pohraniční stráže
Blana z Pohraniční stráže
Ada z Karpatského dvora CS
slo: ČsHPK 36/82/85
 -female---
-
 
 
-
-
Ada z Pohraniční stráže
405
 -female11.08.1981--
-
 
 
Caro z Pohraniční stráže
Zilka z Pohraniční stráže
Ada z Veľkej Fatry
973
 -female21.10.1989--
-
 
 
Káj z Rosíkova CS
Caraffa Pohostinstvo CS
Adaeze Zdychlavský vlk
3333
 -female10.12.2013--
-
 
 
Baladin Arqeva
izma Fončorda
Adahy Zdychlavský vlk
3331
 -male10.12.2013--
-
 
 
Baladin Arqeva
izma Fončorda
Adak Azor
742
 -male22.02.1988--
-
 
 
Alf od Pavlišina CS
Alka z Černého chaty
Adam pod Jaseňom
2216
 -male06.11.1995--
-
 
 
Dion Dór
Gala od Grandtnerov
Adam Veľký jarok
2680
 -male25.10.2003--
-
 
 
Milo Ruskov dvor
Bona Vlčie údolie
Adamy Trenčan
1077
 -male02.02.1990--
-
 
 
Káj z Rosíkova
Cortina Pohostinstvo
Adar Frovan
772
 -male12.01.1989--
-
 
 
Gar z Rosíkova CS
Atira od Pavlišina CS
Adar od Červíkova
1582
 -male27.11.1991--
-
 
 
Abe z Molu
Cita z Holické pláně
Adar od Našej Vlčice
3204
 -female29.02.2012--
-
 
 
Hitt spod Ďumbiera
Agira Vlčí démon
Adar od Našej Vlčice
3202
 -male29.02.2012--
-
 
 
Hitt spod Ďumbiera
Agira Vlčí démon
Adar Simon
1541
 -male20.01.1992--
-
 
 
Dan Balmar
Ajka od Grandtnerov
Adar z Čakajovského dvora
2703
 -male27.01.2004--
-
 
 
Blek z Liehovarského dvora
Fenndy Kollárov dvor
Adar z Muchova dvoru
109
 -male06.10.1983--
-
 
 
Nuk z Pohraniční stráže
Gyra z Pohraniční stráže
Adar z Orsákova
686
 -male07.01.1988--
-
 
 
Bary z Rosíkova CS
Eska z Rosíkova CS
bottom.png, 1 kB