KLUBOVÁ a ŠPECIÁLNA VÝSTAVA 2020-D. Kubín , 7.-8.8.2020

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak