ZVOD ML A BONITÁCIA -D. Kubín 9.8.-10.8.2020

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak