Propagácia klubu

Na klubovom stánku propagujeme slovenských chovateľov. Možnosť pridať vašu chovateľskú stanicu čoskoro.