Propagácia klubu

Na klubovom stánku propagujeme slovenských chovateľov. Možnosť pridať vašu chovateľskú stanicu čoskoro.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak