ZÁPISNICA z ČLENSKEJ SCHODZE , 5.11.2022 , Vincov les