Zápisnica zo schôdze výboru 1.12.2012

Zápisnica

Výborová schôdza, Suchá nad Parnou, 1.12.2012

Prítomní:            Ľuboš Zaremba

                           Ondrej Vavro

                           Tomáš Pataky

                            František Bajana

                            Monika Benkovičová

Hostia:                 Viktor Veliký

Zahájenie schôdze:

Program:

 1. Stretnutie s Českým klubom
 2. LVT Podskalie
 3. Európska výstava
 4. Issar Kollárov Dvor
 5. List Paľa Porbana
 6. plány na rok 2013 a termínový kalendár
 7. 2% z daní
 8. Zmeny SKJ
 9. List od Ľubomíra Sojáka
 10. Silvestrovský výstup
 11. Aktualizácia výpočtu cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla
 12. Redakčná rada
 13. Prijímanie nových členov

 

 1. Stretnutie s Českým klubom

Do 14.12.2012 pripraviť podklady – zodpovedný Ján Richter

 1. LVT Podskalie

Rezervácia areálu je potvrdená – LVT sa bude konať koncom augusta 24.8.-1.9.2013 – v rámci LVT sa budú konať nasledovné akcie:

 • európska výstava ČSV 
 • bonitácia a zvod
 • pracovná skúška IPO

 Zodpovední:

 • za vybavenie povolení - František Bajana
 • za oslovenie susedných klubov ohľadom propagácie európskej výstavy - Ján Richter
 1. Európska výstava ČSV

Bude sa konať počas LVT,

Zodpovedný: Ján Richter - pripraviť výstavu, kontaktovať Taliansky klub ohľadom prerokovania EV

Výstavné poplatky:

 • 15€ člen
 • 25€ nečlen

Uzávierka:

11.8.2013 (2 týždne pred výstavou)

 1. Issar Kollárov Dvor

Kvôli neprítomnosti hlavného poradcu chovu, nebol bod prejednaný

 1. List Pavla Porubana
 • Mária Kajanovičová zašle p. Porubanovi návrh na genetické vyšetrenie u Jamy s 50% účaťou klubu, ak vzniknú nejasnosti pri porovnaní profilov Issara KD a Yasmine CW
 • Osloviť SKJ ohľadom oficiálnej komunikácie s Maďarskom - či sú nejaké dôvody pre zákaz chovateľskej činnosti CHS Craing Wollf.Zodpovedný Ľuboš Zaremba               
 1. plány na rok 2013 a termínový kalendár

22.2.2013 – Klubová Výstava NR

20.4.2013 – SVP1-3 Šamorín

4.5.2013 – zvod mladých a bonitácia Pavlovce

14-16.6.2013 – výcvikový víkend

19-20.7. Turistická akcia

24.8-1.9 – letný výcvikový tábor

25.8.2013 – XVII Európska Výstava ČSV

29.8. - skúška podľa IPO

30.8. – zvod mladých a bonitácia

31.8. – členská schôdza

28.9. – SVP1 Trebišov

4-6.10 – výcvikový víkend

12.10. – SVP 1-3 Šamorín

16.11. – zvod mladých a bonitácia – Horný Hričov

 1. 2% z dane
 • hotové – zodpovedný Tomáš Pataky
 1. zmeny v SKJ

priamo neovplyvnia klub

 1. List Soják

Pripravia sa hodnotiace a motivačné podklady práce ľudí so psami. František Bajana zapracuje svoje podklady.

 1. Silvestrovský výstup

Prechádzka na popradské pleso – zodpovedný Ľuboš Zaremba

 1.  Aktualizácia cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Na návrh ekonóma klubu výbor odsúhlasil preplácanie cestovných nákladov pri použití vlastného vozidla 15centov za kilometer

 1. Klubová stránka a redakčná rada

Klub poverí vedením stránky okrem Ondreja Vavra aj Petru Rothbauerovú

 1. Prijímanie nových členov

Prijatí sú: Miloš Privalinec, Ladislav Mazáček, Martin Murinček, Marek Bystriansky a Mariana Teixeira

Vypracovala

Bc. Mgr. Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR

kategoria: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak