Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 05.4.2014

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak