Zápisnica Výborová schôdza, Arnutovce, 1.3.2014

kategoria: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak