Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

kategoria: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak