Schôdze výboru

Zápisnica zo schôdze výboru 7.5.2011

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 7. mája 2011 v Šamoríne.

Zápisnica zo schôdze výboru 6.2.2010

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 6. februára 2010 v Trnave.

Zápisnica zo schôdze výboru 5.12.2009

Zápisnica zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. decembra 2009 v Bratislave.

Stránky