Tabuľka krycí list

Ev.č. krycieho listu: 
Druh chovu: 
Vydaný na CHS: 
Meno suky: 
Navrhovaní plemenníci: 
  
  
Dátum krytia: 
Poznámka: 

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak