STRETNUTIE NA VIANOČNÝCH TRHOCH V BRATISLAVE

Vlčiaci boli na Vianočných trhoch v Bratislave. V nedeľu 17.12.2017 sa stretli vlčiaci a ich majitelia pred Národným divadlom na prechádzku predvianočnou Bratislavou. Cesta od divadla na koniec Hviezdoslavovho námestia , cca 300m, nám trvala minimálne hodinu. Propagácia sa vydarila, každý z nás absolvoval niekoľko prednášok o plemene, lebo záujem bol veľký. Fotky našich psov sa dostanú aj do sveta prostredníctvom zahraničných turistov. Akcia bola skvelá . Vďaka Leni Pechová za dobrý nápad a iniciáciu. Fotogaléria

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak