Vianoce 2017 a

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak