Krycí list č.002/18

Ev.č. krycieho listu: 2/2018
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Dunajský vlk
Meno suky: Dragona Tichý stín
Navrhovaní plemenníci: 1. Evander Crying Wolf
2. Bak od Našej vlčice
Využitý plemenník: Evander Crying Wolf
Dátum krytia: 12.04.2018
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak