Krycí list č.11

Ev.č. krycieho listu: 11/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: z Údolia vlkov
Meno suky: Connie Lupus Ardor
Navrhovaní plemenníci: 1. Bref Karpatská svorka
Využitý plemenník: Bref Karpatská svorka
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak