Krycí list č.8

Ev.č. krycieho listu: 8/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: spod Ďumbiera
Meno suky: Thea Tara spod Ďumbiera
Navrhovaní plemenníci: 1. Juri Oskár Dór
2. Baron z Bělského háječku
Využitý plemenník: Juri Oskár Dór
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak