Krycí list č.7/2017

Ev.č. krycieho listu: 7/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Malý Bysterec
Meno suky: Ulma Kysucká hviezda
Navrhovaní plemenníci: 1. Max spod Ďumbiera
Využitý plemenník: Max spod Ďumbiera
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak