Krycí list č.6/2017

Ev.č. krycieho listu: 6/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Z Oravy
Meno suky: Fara z Oravy
Navrhovaní plemenníci: 1. Gorran Grey Střípek snů
Využitý plemenník: Gorran Grey Střípek snů
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak