Krycí list č.5/2017

Ev.č. krycieho listu: 5/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Zdychavský vlk
Meno suky: Ariana Zdychavský vlk
Navrhovaní plemenníci: 1. Brit z Novobělské kotliny
2. Holan z Oravy
Využitý plemenník: Holan z Oravy
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak