Krycí list č.4/2017

Ev.č. krycieho listu: 4/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Vikvel wolf
Meno suky: Aijša Vikvel wolf
Navrhovaní plemenníci: 1. Daster Lupus Ardor
Využitý plemenník: Daster Lupus Ardor
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak