Krycí list č.3/2017

Ev.č. krycieho listu: 3/2017
Druh chovu: Riadený
Meno suky: Cetina Grey Střípek Snú
Navrhovaní plemenníci: 1. Sorbon Kysucká hviezda
Využitý plemenník: Sorbon Kysucká hviezda
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak