Krycí list č.2/2017

Ev.č. krycieho listu: 2/2017
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Corda Elisabeth Luporum
Meno suky: Arysa Corda Elisabeth Luporum
Navrhovaní plemenníci: 1. Doxo od Starkej
2. Barry Stříbrný úplněk
3. Max spod Ďumbiera
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak