Krycí list č.1/2017

Ev.č. krycieho listu: 1/2017
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Lupus Ardor
Meno suky: Baghira Lupus Ardor
Navrhovaní plemenníci: 1. Holan z Oravy
2. Aris Jarton
Využitý plemenník: Holan z Oravy
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak