ARON Wolf Valley

ARON Wolf Valley
ARON Wolf Valley

Dátum narodenia: 02.01.2016

SPKP: 3574

Otec: Baron zo Suchovských hájov

Matka: Tara Crying wolf

Bonitácia: AvE1OgP1/71 Xv54,93 Xf107,04 Xh0,657 SK

Zdravie: DBK A/A DLK 0/0 DM N/N DW N/N (váha 37,5 kg)

Skúšky: SVP I

Majiteľ, kontakt, web:

Bilačič Stanislav, Gbelská 11, 841 06 Bratislava, 0918421244, bilacic.stanislav@bkpelektro.sk

Poznámka: pravá hrudná končatina náznak mäkšieho nadprstia, v pohybe chvost nesený s ľahkým háčikom do strany

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak