Krycí list č.58

Ev.č. krycieho listu: 58/2018
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Corda Elizabeth Luporum
Meno suky: Isaura Crying wolf
Navrhovaní plemenníci: 1. Casyas Corda Elizabeth Luporum
2. Caro od Starkej
3. Alfa boy Corda Elizabeth Luporum
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak