Krycí list č.60

Ev.č. krycieho listu: 60/2018
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Oskár Dór
Meno suky: Imassica Parepusis Oskár Dór
Navrhovaní plemenníci: 1. Juri Oskár Dór
Využitý plemenník: Juri Oskár Dór
Dátum krytia: 22.11.2018
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak