Krycí list č.61

Ev.č. krycieho listu: 61/2018
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Corda Elizabeth Luporum
Meno suky: Clowie Vlčí nadeje
Navrhovaní plemenníci: 1. Barry Stribrny uplnek
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak