Krycí list č.62

Ev.č. krycieho listu: 62/2018
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Corda Elizabeth Luporum
Meno suky: Arysa Corda Elizabeth Luporum
Navrhovaní plemenníci: 1. Barry Stribrny uplnek
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak