Krycí list č.9

Ev.č. krycieho listu: 9/2019
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: z Krotkovského dvora
Meno suky: Junna Kollárov dvor
Navrhovaní plemenníci: 1. Axxis z Bačovej svorky
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak