Krycí list č.10

Ev.č. krycieho listu: 10/2019
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Saris Wolfs
Meno suky: Brita Saris Wolfs
Navrhovaní plemenníci: 1. Mino Radov dvor
2. Icarus Lupus Ardor
3. Element od life Šedý poklad
Využitý plemenník: Mino Radov dvor
Poznámka: vstrebala