Krycí list

Ev.č. krycieho listu: 5/2020
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Vikvel wolf
Meno suky: EMBER Vikvel wolf
Navrhovaní plemenníci: 1. Axxis z Bačovej svorky
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak